ขอเชิญชวน รับชมรายการ Princess VLOG ep.93 "คุก..มีไว้ทำไม???" ผ่าน YouTube ช่อง

TO BE NUMBER ONE CHANNEL โดย ทูลกระหม่อมหญิง  อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ในโอกาสทรงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์และทรงดำเนินรายการ 

อากาศร้อนๆ แบบนี้ เชิญแวะมาอุดหนุน น้ำแข็งใส @ หนองน้ำขุ่น ด้วยนะครับ
ประมวลภาพ

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

    ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 5  ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นทัณฑสถานระบบเปิด (open correctional Institution) สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีพื้นที่รวม 778 ไร่ 2 งาน     88 ตารางวา